អង្គការ​អប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ : ​ហេតុអ្វី ​និង​យ៉ាងដូចម្ដេច​ ?

 

គោលដៅអង្គការ​ ​របស់អ្នកគឺដើម្បីជួយអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណួលតិច​​ អោយ​មាន​ភាព​​ប្រសើរ​​ឡើង​​ក្នុង​ជីវិត​​ តាម​​រយៈ​​ ការ​អប់រំ​សុខភាព​ កាត់បន្ថយ អំពើរហិង្សា​ បង្កើនប្រាក់ចំណូលនិង កម្មវិធីផ្សេងៗទៀត។​

អតិថជនរបស់អ្នកភាគច្រើនមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនិងស្ថានការហិរញ្ញវត្ថុ: ពួកគេមានការប្រឈបមុខ និង​ បំណុល ម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃ និងការចំណាយជាបន្ទាន់​  ពូកគេមិនអាចសន្សំបាន​ ហើយពួកគេមិនដឹងថាតើពួកគាត់មានលុយសំរាប់​ទិញអាហារថ្ងៃស្អែក សប្ដាហ៍​ក្រោយ ឬ​ បញ្ជូនកូនៗទៅសាលា​​ ឬក៏​ គម្រោងការរយៈ​ពេលយូរ​អង្វែង​ ដូចជាចាប់ផ្ដើម ពាណិជ្ជកម្ម ឬក៏​​ទិញផ្ទះ។​ បញ្ហាលុយកាក់ធ្វើអោយពូកគាត់ខ្វល់ខ្វាយ ឈ្លោះទាស់ទែងគ្នារហូតដល់ចង់លែងលះគ្នា។​

តើអ្នកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី​អោយ​របស់អ្នកមានផលប៉ះ​ពាល់​រយៈ​ពេលយូរ​?​ ដោយដាក់បញ្ជូលការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងកម្មវិធី​ របស់អ្នក។​

ដំណាក់​កាលគម្រោងចម្បង​៖ (​គូសលើដំណាក់កាលនិមួយ សម្រាប់​ធនធានមន្ថែម

Less Stressed Learn Finance

 

តើ a+b=3 អាចជួយអ្នកដូចម្ដេច?

១)​​​ បង្រៀនក្រុមការងារសង្គមរបស់អ្នក/ អ្នកបង្វិក/ មន្ត្រីកម្មវិធី

កម្មវិធីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងមាន​ដូច​ជា​៖​

     

 

ហេតុអ្វីបានប្រើរបៀប មួយជំហ៊ានម្ដង មួយជំហ៊ានម្ដង?

ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ Internet

ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយផ្ទាល់ នៅ​វគ្គ​ក្រោយៗ​ជា​បន្តទៀត

ចូលមើលសាកល្បងអំពីវគ្គសិក្ខាសាលារបស់យើង ពីព្រោះវាមានការសកម្មនិងការស្បាយរីករាយគ្រប់វគ្គ

 

២) យើងមានការផ្ដល់កាលវិភាគអំពីការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ